كاربرد ميله فوم
قابل استفاده به عنوان مواد اببندي و كاسه نمد با كاربردهاي متفاوت
- پنجره وقاب ريلها براي محكم كردن شيشه
- اتصالات قابل انبساط روي سقفها- تونلها- مترو و پلها
- تختخواب بهداشتي
- اتصال ابراهها
- استخرهاي شنا
- منابع ذخيره اب سدها
- سيستم فاضلاب
- قاب پنجره و اتصالات در اتومبيل ها
- كانتينر قطارها
- كارخانجات مبل سازي
- كارخانجات ساك و كيف

 


 

 كاربرد عايق لوله فوم
ـ صنايع خودرو سازي
ـ سيستم هاي خنك كننده
ـ سيستم هاي هواي گرم
ـ سيستم هاي حرارت مر كزي شوفاژ
ـ تاسيسات ضروري ساختمان


 

 

All right reserved. copyright 2003

Designed by: AtiNet  Hosted by: SUPPORT SYSTEM